注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

骄阳荷飘in网易的博客

乐天乐善乐学乐思,苦心苦志苦劳苦时——苦中作乐

 
 
 

日志

 
 
关于我

-乐天、乐善、乐学、乐思。 -山川铭缘,申年顺发,七七巧丫,九九归真,午夜紫阳,意气尤佳,朝花午拾,为时真雅 -特长:篮球,羽毛球,国画,钢笔书法,英语,日语 -爱好:文学,音乐,织毛衣,日常医药、保健与营养 -目标:爱身边的人们 -信念:做好自己

网易考拉推荐

湖北长阳“普舍堂”《覃氏族谱》卷首本-8:前代家声(上)  

2011-12-05 23:02:28|  分类: 覃氏族谱 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

十八、 前代家聲

——覃氏世代家聲譜序   普舍堂

编者注:本次修谱重在关注资料的历史与文化价值,为便于横向参考其他族谱资料,特在本族谱部分与湖南“光裕堂”覃氏族谱关联处,补上信息。


皇古

皇覃

氏  人皇時世系考。

後漢

萬傳

陝西漢中府南鄭縣人氏。後漢【公元25~220年】,諸葛征蠻時,由部長授總管軍職,升授十八洞蠻掌印總管軍。

梁朝

無克

梁州刺史,又云東甯刺史。【南朝梁502年-557年】

 

先元

公孫克孫百年後複為甯州刺史。

(唐朝)

 

天寶十五年【756年】安祿山入寇,由陝西漢中府南鄭縣徙西蜀瞿塘關,或云汝光(先)公領千餘人迎駕入川,即落籍於此。

 

襄堯

大曆十四年【779年】己未襲總管軍職。

 

協舜

貞元二十年【804年】甲申仍襲總管軍。

 

纘禹

【缵,zuan,继承】長慶三年【823年】癸未襲職。

 

湯池

會昌四年【844年】,襲職。

 

脩文

咸通十年【869年】己丑襲職。

 

武備

文德元年【888年】戊申襲職

后唐

化成

天成四年【929年】己丑襲職

宋初

康載

建隆三年【962年】壬戌襲職,加陞授十八洞蠻掌印總管軍。

 

汝光(注:汝先)

配向氏  公生大宋元符年戊寅歲【1098年】,當(?)季世亂,前輩失傳莫知所考,公隨長子住施州【今恩施】,享年八十九歲,自公以下歷歷可考矣。【编者注:根据湖北、湖南覃氏族谱和本谱所描述内容综合判断,本谱中的“汝光”应是“汝先”的笔误所致。以下更正,以正史实。】

 

汝靈

 

(汝先长子)

白堅

配唐氏  (祖籍)遷陝西漢中府西鄭縣人也,唐時天寶年間【742-756年】安祿山亂,徙居瞿塘(今四川夔州)【奉节,从汉代起至20世纪初,为巴东郡、巴州、信州、夔州、夔州府和江关都尉、三巴校尉等治地。一直为蜀东政治、经济、文化和军事中心。】,曆五季兵燹【xiǎn,野火】,前代失傳莫知所考,至宋元符戊寅年【1098年】生祖 汝光【汝先】焉,聘娶向氏,生長子白堅、次子白圭【gui】。公於慶元三年【1197年】隨長子住施州,享年八十九歲,卒於淳熙十三年【1186年】,葬施州。伯祖覃白堅受宋行軍總管之職。慶元三年因(平)蜀將吳曦亂有功封行軍總管施州,而聘唐氏封太君焉。公生紹興二年壬子【宋,1132年】,卒葬施州柳州城之後,其分居施南東鄉。散毛唐崖今峝蠾【shu】壁,後居長陽、巴東、建始、石壁、招徠、鹽井、麻(暘)、杆子哨等處俱系本支。【湖南“光裕堂”覃氏族谱(以下简称“南谱”):唐氏生子仕元。一说生子普诸,普诸生子散毛、耳毛、化毛。】

(汝先次子)

白圭

配王氏  紹興十五年乙丑【1145年】聘娶王氏,生長子仕魁、次子仕傑。嘉熙三年【1239年】右丞相史嵩督視西京,舉魁授元帥。職鎮守施州中建(印宣撫司)等處。享年七十二歲,卒嘉定十二年【南宋,1219年】,同堅公葬施州柳城。

(白圭长子)

仕魁

配唐氏  係督都元帥。生慶元五年【宋朝,1199年】己未娶唐氏,生長子友仁、次子友義。祥興年間【1278-1279年】峝夷叛亂,因疾遺子友仁統兵追寇,遊中建峝至麻寮【liao】地,名紅土屯兵駐守平服叛夷,適宋亡。友仁公迎父同居。魁公遂於宋初元終年率眾闢【pi】土以居。享年九十有二,卒至元二十七年庚寅【1290年】,夫妻俱葬紅土九嶺頭覃家大坪,地名青天樓百葉嶺箬【ruo】葉衝【chong】。蹇家園【今湖北五峰县采花乡星岩坪村、红渔坪村一带】俱係流派。【编者注:现五峰县采花乡星岩坪村有将军坪,即为魁公墓所在地,咸丰初年重修碑志,在1967年被毁无迹,盔甲刀剑等文物不知去向。】

(白圭次子)

仕傑

其後俱落今長陽、長樂【今五峰。清置,属湖北宜昌府,民国改为五峰县。】等處。【南谱:居中建,后裔分居榔坪等处。】

(仕魁长子)

友仁

配唐氏  係安撫使司。生淳佑元年【南宋,1241年】辛丑,娶唐氏,生長子緒祖、次子福祖,至元年間【1264—1294】因所居地狹,乃禱【祷】卜夜梦關【关】聖語之曰:“雞鳴犬吠,而之居也。”巡遊至唐側,此夜果聞金雞之聲,遂移住此地即今“金雞觀”是以公落焉 ,故名“覃家山”。享年七十六歲,夫婦俱葬黃土坡辛山已向。【南谱:湖南石门奉为始迁祖一世。】

(仕魁次子)

友義

生歿年月妣氏未詳。【南谱:居红土,係麻寮百户。有後:绵祖、绍祖、继祖。】

(友仁长子)

緒祖

配陳氏  生至元二十九年壬辰【元朝,1292年】,娶陳氏,生長子添順、次子添明。公克紹先緒,禁伏克類,保安善人,民爭附之,享年五十三歲,卒至正五年【1345年】。夫婦俱葬湯溪黑岩,酉山卯向。

(友仁次子)

福祖

生乙未年,生子添伯【注:佑】分居茅崗,初授峝長鎮守本地,後裔於萬曆二十八年【明朝,1600年】因宣慰有功,升授世襲指揮僉【qian】事。

 

(绪祖长子)

 

 

 

(元末

明初)

添順

配唐氏,繼配孟氏,副室易氏  字元甫,號富薹。生元天曆己巳二年【1329年】九月二十一日亥時。娶唐氏生長子文孫,繼娶孟氏生次子賢孫,副室易氏生子裕孫,孟氏隨一子彬孫。至正壬辰【1352年】,因為漢陳友諒作亂,民無所主,眾推公為台宜寨主,招集義兵,殺敗判夷,扶輯逃亡,安民落業。昊元甲辰年【1364年】三月將仁祖原帶家兵並收,集本處義兵,一併開造軍冊,赴徐丞相魏國公駕前,平章營引奏歸附。太祖高皇帝洪武元年【明朝,1368年】二月設添平臺宜寨,千戶土宮,十二月欽准前職。二年給賞誥命印信封順為“武德將軍”,世襲掌印,管軍守邊,正千戶職事,公將部下頭目軍權,唐宗元、陳祥奏授世襲掌印,土百戶。唐勝孫鎮扶給誥印統領義兵把守關隘,遇驚聽調處穎常德衛。洪武三年【1370年】平章營陽侯景奏,邊方寧靜,安民落業,敘功欽賞緞絹表裡四匹,寶鈔四千錠。洪武四年,江夏侯周德興調扶覃氏田文。洪武六年【1373年】,蒙魏國公調征上下州判夷。洪武十一年【1378年】,調征上下鉛廠、天火嶺鐵門關,揭殺判夷,招諭答谷聚眾張鴨兒等峝苗。洪武十三年【1380年】閏三月受賞緞絹二匹、寶鈔二千錠。是年,公以從征過勞告疾,享年六十三歲,卒洪武二十四年【1391年】十一月初七日亥時,葬地麻勞口扞作丁山癸向。此地來脈甚遠,水繞青龍,當面九曲入明堂,墓後屏帳凜然,前印立歭餘氣種種,至今綿遠者皆此地力也。祖母唐氏,名貴,係磨崗隘唐瑞齊之女,受誥封太宜人。生大元至順二年【1331年】正月初七日亥時,卒至正十四年【1354年】,葬地名水寨口子山午向。【南谱:易妣名淑珍,易江坪千总女,明敕chi封“一品助国夫人”。生元至顺丁丑年,卒明永乐丁亥年,享年七十。】

(绪祖次子)

添明

生大元辛未年【1331年,元至順二年】,亦從戎血戰,授荊州枝江百戶,後因襄藩之變出征有功,遷升陝西潼關衛正千戶職事。【南谱:湖北松滋大潭坪覃氏支谱谓:祖伯仲五,三添廷,四添秀,五添啟。附记以待後日收族者之参考。】

(添顺长子)

 

 

(明初)

 

文孫

配王氏,侍妾劉氏  字煥章,生大元至正十二年壬辰【1352年】四月初二日,娶王氏生長子繩武、次子綱武、三子綸武,侍妾劉氏生子繼武、【南谱:维武】、繹【yi】武。洪武十三年【明朝,1380年】,公備降香五十斤,騮馬二走貢襲父職,十七年【1384年】蒙欽賜誥命授世襲掌印守邊土官,正千戶職事,應付回所境內,古制辰澧,地接峝夷,選民立屯,蠲【juan,免除】其徭役使禦【yù,驾驶车马】諸夷在辰州曰:“寨丁”,在澧州曰:“隘丁”。公將總旗義兵編冊,隘丁領給勘合其部下之覃權,唐宗元、陳祥、唐勝孫授世襲土官百戶,鎮扶之職。又於宣德【明朝1398年-1435年1月31日;1426—1435年】正統年間【1436--1449年】將唐氏、伍祖珠、宋玉、曾廣、酆【feng,姓】玉祥、王瓚、萬玉清、鄭禮英,節征叛亂有功,升世襲土官百戶。走(邏?)忠清漁洋,遙望石磊、長梯、細沙等隘左右二副千戶。覃君、鄒善華俱侍公,部下功升百千戶,公思本所地方接連崗夷,恐成犬羊之性,易於變動倘有侵估,豈不貽害居民,由是納土歸附。太祖高皇帝蒙欽准都督府魏國公(戶兵)二部轉勘行省編隘土,糧米五千六百有零,附近石門編為比鄉,七裏蒙議,原係納土歸附,官丁刀砍火種,自備衣糧器械,世守邊隘,遇驚聽調,所糧戶不與縣民同科,一應雜徭悉行蠲免。題准奏,旨批免各丁民間雜徭、派差以資無奉糧之苦。後因有司將土糧與民一例編差,奉兵部行字四百九號勘合蒙議,看得土人落業,自種自食,辦拿稅糧,一應徭役原奉欽免,所奉糧准行戶及湖廣撫按衙門遵守,永為定例。有宣撫夏克忠峝長,向思九乘虛劫掠石慈【今湖南西部的石门、慈利一带】倉庫,殺虜居民。奉軍門火牌統兵截殺獲功,解報蒙賞緞絹銀花,始設石門縣哨,守將軍渡(即今新關渡是也)。洪武二十三年【1390年】,蒙東川侯胡海調征夏克忠,又攻破天火峝硤石哨班,大宴賞勞寶鈔二千錠、緞絹花銀,傳諭振揚威武,嚴守關隘,撫恤民夷,保安邊境。次年,又調征洪江邛水一十四寨□拗峝等苗賊,大勝,班師受賞。未幾,又奉總督軍務陸安侯王志江、夏侯周德與調征惡者等峝攻□賣石關至永順,駐紮八月,隨張金都督攻桑本關、桑植等峝,陸續擒獲苗夷首級一百,勘合寶鈔二千錠、銀花四十兩、紵【zhu,苎麻织的布】絲表裏四匹,命招撫潰散人民徐九長等八十九戶,共計二百九十名差百戶包義解京。蒙旨欽賞寶鈔五千錠、緞絹銀花欽獎一次二十四年奏改九谿【xi,同“溪”】衛不支奉、不考選,世守關諸司,一體調用。洪武二十七年【1394年】,關到昂字二百四十號勘合,欽賜誥命進貢。香馬差官赴京謝恩,自後以為典。三十二年【1399年】,調征酉州【今重庆市酉阳】賀石關惡者等峝,未服叛夷擒殺首級,男女解京,蕩平寧息,軍門親宴,五月內班師回所。公享年五十二歲,卒永樂元年【明成祖,1403年】十月初二日,葬鄧家坪(今名王家渡)祖宅右傍富石保台庚山甲向。祖母王氏,名妙惠,係常德衛玉帶河王指揮長女【南谱:明封“宜人”】,生元至正十年【1350年】十月初六日,卒永樂二十二年【1424年】七月二十一日,享年七十五歲,葬南坪頭丁山癸向。

(添顺次子)

賢孫

生卒年月妣氏失考。【南谱:任浙江绍兴府,尹洁简为政,忠以与人,暮年告归,行李萧然,终以诗酒自逸。生明洪武辛亥六月初二午时,卒正统壬戌十月十二。生四子縂武、纊kuang武、组武、繍xiu武。】

(添顺三子)

裕孫

生卒年月妣氏失考。【南谱:玉孙,生明洪武辛酉十二月二十九日亥时,卒宣德癸丑年,年五十有三。邓妣生子:紇ge武,伍妣生子:经武、缗min武、沈(糸旁)武、缨武。】

(文孙长子)

 

(明朝)

繩武

配朱氏,繼配胡氏,副妾包氏   生洪武二十四年【1391年】四月十一日,【南谱:字象贤,袭封武德将军】娶朱氏生長子旻【min】公、次子昊【hao】公,妾胡氏生景公,副妾包氏生【南谱:鼎、】貴公,於永樂二年【1404年】八月襲任,四月有司將隘糧撥運遠倉,七年六月公具奉(戶兵)二部(兩科)查看,議題覆奉旨批“土軍路遠,恐失邊防”之責,不問部典布政司,只著他近處納欽遵胡字二百五號勘合差百戶孫義賫【ji,懷著,抱著】旨赴布政司開讀,又奏免武當山夫銀七百兩。公壽四十九歲,卒永樂十六年【1418年】四月十三日,葬宜舊渡九裏坡申山寅向。祖母朱氏,名炒清,係本所總旗朱孟勝女,生至正二十四年【1364年】四月十七日,享年五十二歲【注:根据推算,应为55岁。】,卒永樂十七年【1419年】八月初二日,葬地名覃家坪巳山亥向。

(文孙次子)

綱武

係護理守籞【yù ,帝王的禁苑。】職事。【南谱:生名洪武癸亥年八月十七辰时,卒明正统庚申十一月初六日,年五十八。唐妣生子晟cheng,李妣生子最,程妣生子曇(tan,昙)。】

(文孙三子)

綸武

生卒年月妣氏失考。

(文孙四子)

繼武

生卒年月妣氏失考。

(文孙六子)

繹武

生卒年月妣氏失考。

(绳武次子)

旻公

配唐氏。【南谱:字守真,生明永乐壬申正月二十八未时,卒正统庚申冬月十七亥时,年四十九,葬破石岭。唐妣生彦璋、彦瑺、彦琳、彦理、彦琮cong、彦瑶。享年八十。】  

(绳武长子)

昊公

生卒年月妣氏失考。【南谱:字守清,袭父职。生明洪武丁卯八月十三子时,卒正统己巳三月十五戌时,享寿六十二,葬沙子溪巳山亥向。唐妣生子禹玄、禹良,?妣生禹高,?妣生禹善。】

(绳武三、四子)

景公

生卒年月妣氏失考。【南谱:向妣生子彦璇。】

【南谱:绳武生四子,鼎,更名禹鼎,迁容美司即今鹤峰,?妣生子彦珠,田妣生子崇化,居鹤峰旧建城,生子开儒。】

(绳武五子)

貴公

生卒年月妣氏失考。【南谱:生子彦璲sui。】  评论这张
 
阅读(900)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018